ČASTÉ DOTAZY

Můžu jet, i když neumím cizí jazyk?

Ano, akce je primárně pro hráče z České a Slovenské republiky. 95 procent z hráčů bude hovořit jedním z příbuzných jazyků. Veškeré tištěné materiály budou vydávány ve srozumitelné podobě, večerní briefingy budou překládány do našich jazyků. Není třeba se obávat.

Jak je to s převozem airsoftové zbraně mimo území Čr?

Airsoft je v Chorvatsku legální a neošetřují ho žádné speciální zákony. Při překračování chorvatských hranic slovně celníkům doložte, že převážíte airsoftové repliky a vybavení. Při takovém postupu nebudete mít žádné problémy s převážením vašeho airsoftového vybavení. Rakousko a Slovinsko, přes jejichž území pojedeme také považují držení a transport airsoftové zbraně za legální.

Jak je to s úsťovou rychlostí a municí na této akci?

Úsťová rychlost je stanovena organizátorem akce na 130 m/s. Pro MANUÁLNÍ (ne plyn) sniperky je limit stanoven na 160 m/s (měřeno 0.20 kulivem) a povinná záložní zbraň pro pohyb v podzemí a střelbu na kratší vzdálenost obecně. Každá zbraň každého hráče bude před začátkem každého dne přeměrena organizátory. Nevyhovující nemohou nastoupit do hry.
Pro měření bude použita munice 0.20g. PRO STŘELBU BĚHEM AKCE POUŽIJTE POUZE BIO MUNICI! Ostrov je Národním Parkem, munice bude kontrolována.

Může se akce účastnit i hráč věkově mladší 18 let?

Ano, ale pouze v doprovodu zákonného zástupce (rodiče), který bude po celou dobu konání akce na ostrově s námi (platí pro něj vstupné pro nehráče) Druhou možností je notářsky ověřený/Czech point ověřený dokument, podepsaný zákonným zástupcem (ke stažení v sekci Media). Dokument se odevzdává společně s vyplněným Zbavením Odpovědnosti (také ke stažení v sekci Media) při nástupu do autobusu/přestupu na loď ve Splitu.

Bude kde dobít baterie?

Ano na místě bude agregát. Přivezte si nabíječky a rozdvojky!

Bude na místě technik, budou se dát dokopit kule/vybavení?

Na ostrově bude přitomen organizační personál s nejnutnějším vybavením. Pokud si nejste jistí spolehlivostí své zbraně, naučte se podrobně sborku a rozborku své zbraně, seznamte se s jednotlivými elementy, případně si zbraní vezměte více a případně se dopředu vybavte náhradními díly. Kule ani vybavení se na místě nebudou dát dokoupit. Co si kdo přiveze, to používá.

Je povolená pyroechnika?

Ostrov bude v době akce velmi suchý. Existuje velké riziko požáru. Proto organizátor striktně zakazuje jaoukoliv pyrotechniku. PYROTECHNIKA V JAKÉKOLIV FORMĚ A PODOBĚ NENÍ POVOLENA (zahrnuje hrácháky, sádráky, kouřové, slzné... VŠE, BEZ VYJÍMKY)